Menu

Bezpečnost dětíod 1. září 2014 vstupují v platnost následující revize norem:

Hlavní změny jsou obsaženy v normě ČSN EN 13 120: Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky a vztahují se na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců.

Nejvýznamnějším důsledkem této normy je změna provozní délky ovládání žaluzie, která se tímto stala závislou na instalační výšce (pokud se uvádí), a prvek zajišťující dětskou bezpečnost.


Hledání na webu

Zajímá Vás něco konkrétního? Použijte
naše vyhledávání.

Kontakt